bkg_mobil_720

KREATIVITETEN STÄNGER INGA PORTAR. DU FÅR DEN SOM DU VILL

Ett draperi kan bli som en port också. En draperiport är perfekt i miljöer där det inte går att montera en fast, vanlig dörr men du vill ändå skydda mot väder, vind och damm.
Vi producerar portdukar bla till flygindustrin.

Används med fördel även som förrådsport, carport eller somport till byggvaruhusens och plantskolornas uteförsäljning.
Här är det din standard som gäller. Kontakta oss så skräddarsvetsar vi din port!