bkg_mobil_720

Egna & externa UTBILDNINGar

Vi ser idag vikten av att vår egen personal har rätt och bra utbildning i olika typer av projekt och arbeten. Därför ser vi till att de får dels den utbildning som krävs men också kunskaper som gör oss bättre som leverantör.

Idag utbildar vi också andra inom branchen. För närvarande har vi kurser inom lift- och fallskydd.
Detta i sammarbete med MA system & Fallsafe.
Boka en kurs hos oss nu!

Grundkurser i lift- och fallskydd

Kursinnehåll - Lift
• Kursorientering
• Olika typer av arbetsplattformar
• Konstruktion
• Skötsel och daglig tillsyn
• Säkert arbetssätt
• Lagar och arbetsskydd

Kursinnehåll - Fallskydd
• Varför behövs fallskydd?
• Fallskyddsutrustning och hur den används
• Om olyckan ändå händer
• Din riskbedömning före höjdarbete

Utbildningen följer internationella standarderna ISO 18878:2013 18893:2004 samt liftläroplanen LLP

Kontakta: Ingemar Landström  |  070 - 363 09 59  |  ingemar.landstrom@nhk.se