FÖRSÄLJNINGSAVDELNINGEN

Mathias Olsson
Försäljningschef
Sales manager
Tel. 060-606 20 26
mathias.olsson[@]nhk.se

Rikard Westergren
Försäljning/Marknad
Sales/Marketing
Tel. 060-606 20 15
rikard.westergren[@]nhk.se

Jörgen Rehn
Försäljning Tält-/Halldukar
Sales Tents & Protective covers 
Tel. 060-606 20 18
jorgen.rehn@nhk.se

Mikael Strömberg
Försäljning Pool och presenningar
Sales Pool and tarpaulins
Tel. 060-606 20 41
mikael.stromberg[@]nhk.se

Robin Åberg
Försäljning Sydsverige
Sales Southern Sweden
Tel. 060-606 20 27
robin.aberg@nhk.se

Eva Andersson
Försäljning Stockholm
Sales Stockholm Area
Tel. 060-606 20 51
eva.andersson@nhk.se